Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pracownik > Polski > Aktualności

Profesorowie SGH w komitetach Polskiej Akademii Nauk

2016-01-29 pl kategoria: informacja inne PAN 

Komitet Nauk Demograficznych PAN – kadencja 2015–2018

 
 • dr hab. Ewa Frątczak, prof. SGH, kierownik zakładu Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych, Instytut Statystyki i Demografii KAE
 • prof. dr hab. Janina Jóźwiak – honorowa przewodnicząca komitetu, dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii KAE
 • prof. dr hab. Irena E. Kotowska– przewodnicząca komitetu KND, kierownik Zakładu Demografii, Instytutu Statystyki i Demografii KAE
 • dr hab. Zbigniew Strzelecki, prof. SGH – członek prezydium KND, kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, KES 
 • dr hab. Wiktoria Wróblewska, prof. SGH, Zakład Demografii, Instytutu Statystyki i Demografii, KAE
 

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN – kadencja 2015–2018

 
 • dr hab. Leszek Balcerowicz, prof. SGH, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych, KAE
 • prof. dr hab. Adam Budnikowski – członek prezydium KNE, dyrektor Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, KGŚ, dziekan KGŚ 
 • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, kierownik Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, KNoP
 • prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Zakład Analizy Rynków, Instytut Rynków i Konkurencji KNoP
 • prof. dr hab. Maria Romanowska, dyrektor Instytut Zarządzania, KZiF
 

Komitet Nauk o Finansach PAN – kadencja 2015–2018

 
 • dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH, z-ca dyrektora Instytutu Bankowości, KES 
 • prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, kierownik Zakładu Bankowości Inwestycyjnej, Instytut Bankowości, KES 
 • prof. dr hab. Małgorzata Zaleska – przewodnicząca KNoF, dyrektor Instytutu Bankowości, KES
 

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – kadencja 2015–2018

 
 • prof. dr hab. Piotr Błędowski, dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego KES 
 • prof. dr hab. Juliusz Gardawski, dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej KES
 • prof. dr hab. Marta Juchnowicz – członek prezydium KNoPiPS, dyrektor Instytutu Kapitału Ludzkiego KNoP
 • prof. dr hab. Irena E. Kotowska, kierownik Zakładu Demografii, Instytut Statystyki i Demografii KAE
 

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN –  kadencja 2015–2018

 
 • prof. dr hab. Irena Hejduk, wicedyrektor Instytut Zarządzania Wartością, KNoP
 • prof. dr hab. Maria Romanowska – członek prezydium KNOiZ, dyrektor Instytutu Zarzadzania KZiF 
 • dr hab. Agnieszka Sopińska, prof. SGH, Zakład Zarządzania w Gospodarce, Instytut Zarządzania KZiF 
 • prof. dr hab. Michał Trocki, kierownik Katedry Zarządzania Projektami, KZiF
 • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – sekretarz KNOiZ, Zakład Zarządzania w Gospodarce, Instytut Zarządzania KZiF, prodziekan KZiF
 

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN – kadencja 2016–2019

 
 • prof. dr hab. Marek Gruszczyński, zakład Ekonometrii Stosowanej, Instytut Ekonometrii KAE, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą SGH
 • prof. dr hab. Tomasz Szapiro, Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji, Instytut Ekonometrii KAE, rektor SGH
 

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju – kadencja 2015–2018

 
 • prof. dr hab. Marek Bryx, dyrektor Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji KNoP, prorektor ds. zarządzania SGH
 • dr Paulina Legutko-Kobus, zakład Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, KES
 • dr hab. Zbigniew Strzelecki, prof. SGH, kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, KES
 • prof. dr hab. Jacek Szlachta, Katedra Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej, Kolegium Analiz Ekonomicznych.
 

Komitet Etyki w Nauce PAN – kadencja 2014–2018

 
 • dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH, kierownik Zakładu Polityki Edukacyjnej i Naukowej, Instytut Gospodarstwa Społecznego KES
 

Komitet Naukoznawstwa PAN – kadencja 2015–2018

 
 • prof. dr hab. Marek Bryx, dyrektor Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji KNoP, prorektor ds. zarządzania SGH
 • dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH, kierownik Zakładu Technologii Informatycznych, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej KAE, prodziekan KAE
 

Lista członków komitetów jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji podanych przez komitety.

 

Listy komitetów na stronie PAN

Archiwum