Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pracownik > Polski > Aktualności

Ogłoszenie konkursów NCN: ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2

2018-01-09 DOP kategoria: informacja 

Ogłoszenie ETIUDA 6

W konkursie ETIUDA 6 młodzi badacze będą mogli otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy oraz odbyć trwający od 3 do 6 miesięcy staż w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym. Budżet konkursu ETIUDA 6 wyniesie 15 mln zł.

Ogłoszenie SONATINA 2

SONATINA 2 przeznaczona jest dla osób mających stopień naukowy doktora, które uzyskały go maksymalnie 3 lata przed rokiem złożenia wniosku lub które uzyskają go do końca czerwca 2018 r. Konkurs ma na celu umożliwienie zatrudnienia młodych uczonych w polskich jednostkach naukowych w roli kierowników własnych projektów badawczych. Oprócz tego beneficjenci programu mają możliwość odbycia stażu zagranicznego w wybranej przez siebie instytucji. Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Ogłoszenie UWERTURA 2

Dzięki konkursowi UWERTURA 2 polscy naukowcy mogą odbyć staż w zagranicznych zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, zyskując doświadczenie w zakresie ubiegania się i realizacji międzynarodowych projektów grantowych. W ciągu 18 miesięcy od zakończeniu stażu, badacz będzie zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym będzie pełnić rolę kierownika projektu, a którego realizacja będzie zaplanowana w polskiej jednostce naukowej. Na tegoroczną edycję konkursu przeznaczono 2 mln zł.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać do 15 marca 2018 r.

Wnioski za pośrednictwem Działu Obsługi Projektów będą przyjmowane przez ADOP nie później niż do dnia 1 marca 2018 r. (pok. 10 bud. G).

Osoby zainteresowane aplikowaniem zachęcamy do kontaktu w możliwie jak najwcześniejszym terminie.

Wyniki konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2 będą znane latem 2018 r.

 

 

Elektroniczne formularze wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaną udostępnione w terminie późniejszym.

Więcej informacji:

- strona internetowa NCN

- aktualności Dział Obsługi Projektów SGH

Archiwum