Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pracownik > Polski > Aktualności

NOWY KONKURS POWER 2014-2020 - STUDIA DOKTORANCKIE

2017-01-04 DOP kategoria: informacja 

​Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ogłosiło w ramach Działania 3.2  Studia doktoranckie
Konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16
na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich
dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich
 
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane:
od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.
 
Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:

  •  interdyscyplinarne programy doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
  • międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
  • programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Projekty mają służyć realizacji celów POWER, w tym przede wszystkim celu szczegółowego dotyczącego zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Średnia wartość projektu na jednego uczestnika nie może przekroczyć 135 000 PLN.
Projekt może trwać nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 60 miesięcy.
 
Więcej informacji na temat konkursu na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 
Osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu prosimy o kontakt z Działałem Obsługi Projektów.
 

Archiwum