Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pracownik > Polski > Aktualności

Rekrutacja do Programu PROM

2018-10-08 dpir kategoria: informacja 

​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymała środki finansowe w ramach Programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, który został ogłoszony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. SGH otrzymała środki finansowe w maksymalnej wysokości 659 910,16 zł.

Celem Programu PROM jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną (wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski).

W ramach programu zostaną sfinansowane koszty związane z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej (uczestnikami mogą być osoby, które nie ukończyły 40 roku życia) w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze. PROM ma przyczynić się do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia i zwiększyć mobilność doktorantów jak i kadry akademickiej.

Program kierowany jest głównie do doktorantów – muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników projektu oraz przedstawicieli kadry akademickiej, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników. Do krótkich form kształcenia zalicza się: prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w konferencjach, szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach i wizytach studyjnych. Stypendia mogą być również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności związanych z przygotowaniem międzynarodowych wniosków grantowych.
 
Program jest realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Kierownikiem projektu jest dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska prof. SGH, a członkami zespołu projektowego: dr Magdalena Suska i dr Patryk Dziurski.
 
Więcej informacji na stronie programu.

Archiwum