Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pracownik > Polski > Aktualności

NCN IdeaLab - Infochat z pracownikami NCN

2019-08-05 DOP kategoria: informacja 

W dniu 13 sierpnia będzie okazja do zadania pracownikom NCN pytań dotyczących konkursu IdeaLab podczas infochatu na stronie https://ncn.clickmeeting.com/idealab.
Pytania będzie można zadawać od 11.00-14.00. Wystarczy podać imię lub nick i adres e-mail, żeby się zalogować. Chat będzie otwarty dla naukowców z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu i będzie prowadzony w języku angielskim.

Celem przypomnienia:

IdeaLab jest konkursem na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum oraz co najmniej jednego partnera z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Kierownikiem projektu realizowanego może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej organizacji badawczej. W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z formułą „sandpit” opracowaną przez Radę Nauk Ścisłych i Technicznych Wielkiej Brytanii i stosowaną przez Norweską Radę Badań pod nazwą idélab. Głównym elementem konkursu są warsztaty, podczas których uczestnicy reprezentujący instytucje badawcze, organizacje pozarządowe, czy inne instytucje publiczne lub prywatne zmierzą się z wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi społeczeństwami. Nowatorska formuła warsztatów wspiera opracowanie przełomowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych koncepcji projektów badawczych.

Konkurs IdeaLab jest finansowany z funduszy EOG, czyli środków Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Budżet konkursu wynosi niemal 4,5 mln euro. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu musi mieścić się w przedziale od 0,5 do 1,5 mln euro. Z grantu można finansować koszty wynagrodzeń i stypendiów zespołu badawczego, zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu. Projekt może trwać 24 lub 36 miesięcy.

Osoba do kontaktu:
Emilia Chmielewska tel. 22 564 7789, enabia@sgh.waw.pl
Anna Jędrzejczyk, tel. 22 564 9859, ajedrze@sgh.waw.pl
Dział Obsługi Projektów

Archiwum